BRCA Genfeil - Rekonstruksjon for deg som har eller har hatt brystkreft

Subkutan mastektomi og protese rekonstruksjon

BRCA1 og BRCA2 er to gener som er forbundet med svært høy risiko for bryst- og eggstokkreft.

BRCA1

BRCA1-mutasjoner gir mellom 35 til 85 prosent risiko for å utvikle brystkreft og mellom 40 til 65 prosent risiko for å utvikle eggstokkreft.

BRCA2

BRCA2-mutasjoner har 35 til 85 prosent risiko for brystkreft og 10-30 prosent risiko for eggstokkreft. Internasjonalt har andelen primær rekonstruksjoner økt betydelig de siste 10 årene på bekostning av sekundære rekonstruksjoner.

Norsk bryst cancer gruppe (NBCG) anbefaler forebyggende kirurgi. Ved BRCA og risikoen faller til ca 1%, altså mye lavere enn hos ikke opererte kvinner uten genfeil.

Lang erfaring

Alexander Vigen er Overlege PhD, og spesialist i plastikkirurgi og jobber ved Plastikkirurgisk seksjon ved Akershus Universitetssykehus. Alexander Vigen jobber med primær rekonstruksjoner av BRCA pasienter og rekonstruksjoner på pasienter som har eller har hatt brystkreft.

Ahus er et av landets største sykehus som hvert år ligger i toppen i antall primær rekonstruksjoner og vår kirurg Dr Alexander Vigen har siden 2016 gjort den største andelen av disse rekonstruksjonene.

Fra 2011-2014 jobbet Alexander Vigen ved Sykehuset Telemark, Skien, som på det tidspunktet hadde fleste primær rekonstruksjoner i Helse-Sør Øst. Fra 2014-16 jobbet Alexander Vigen på Haukeland Universitetssykehus hvor han også jobbet på brystteamet.

Alexander Vigen har siden 2011 operert og assistert mellom 100 og 200 primære rekonstruksjoner.

Brystkirurg og plastikkirurg

Ved operasjon opereres det kun sammen med en meget kompetent og selektert brystkirurg som har minst like lang erfaring med disse operasjonene fra sykehus og privat. Svært få brystkirurger i landet har lang erfaring med disse inngrepene, og dette er av høyest betyning for å fjerne akkurat det som skal bort, ikke for mye og ikke for lite.

God teknikk og kirurgiske ferdigheter av brystkirurgi er av avgjørende betydning for å få et pent kosmetisk resultat etterpå. Selv om man samarbeider under hele prosedyren vil brystkirurgen har ansvaret for å fjerne brystet, og plastikkirurgen ansvaret for å rekonstruere det etterpå.

Etter operasjon

Etter operasjonen er det endel oppfølgning den første tiden som gjøres på klinikken. Kontroller avtales med sykepleier eller plastikkirurg på klinikken etter operasjonen.

Forberedelser

Før operasjon (ved konsultasjon) gjennomgås operasjonen i detalj både av brystkirurg og plastikkirurg. Brystkirurg informerer om tilstanden og operasjon og hvordan man skal forholde seg senere i livet. Plastikkirurgen en ser på ulike operasjonsteknikker, valg av protese og informerer om operasjonen. Det finnes ulike teknikker og plastikkirurgen vil vurdere hva som er mest egnet i ditt tilfelle. Erfaringen til kirurgene er avgjørende da de lett kan se hva vil egne seg i hvert enkelt tilfelle, samt forklare om teknikk og etterforløp.

Dersom brystet er lite eller normalt i størrelse uten at det er heng av brystvorten vil man stort sett kunne operere med et 5-7 cm langt snitt i inframmamærfolden under brystet. Hos personer med store bryst eller heng av brystvorten kan man enten velge en større protese som sitter lavere og av og til plassere foran brystvorten. I de fleste tilfeller trengs en hudreduksjon og løft av brystvorten i form av en hudreduserende subcutan mastektomi. Man kan også gjøre to stegs operasjon at man først gjør en brystreduksjon eller et brystløft før man gjennomfører subkutan masktektomi med protese ca. 6 måneder etterpå. Prismessig koster det det samme og kirurgene velger det alternativet som ansees tryggest og best for hver pasient.

Valg av protese

Plastikkirurgen velger protese og størrelse basert på bredde på overkroppen, forventet vekt på fjerning av bryst og pasientens ønske om størrelse og projesjon, (samt hva som er teknisk mulig å gjennomføre i hvert enkelt tilfelle).

Øvrig informasjon

Vi legger de fleste proteser under muskelen for å få best mulig dekning av implantat og en naturlig overgang slik at man ikke ser kantene på implantat eller rippling. I noen tilfeller hvor det er godt nok underhudsfett (eller ikke behov for store proteser) kan man legge protese foran muskelen.

I alle tilfeller sys et Tigr nett som er et resorbertbart nett som en indre BH for å holde protesen under huden.

Brystvevet fra begge bryst sendes til mikroskopi undersøkelse på patologisk laboratorie for å utelukke sykdom.

Les mer om

BRCA1 og BRCA2 her.

Uforpliktet konsultasjon 

Vi er opptatt av din trygghet, derfor tar vi en alltid en konsultasjon før vi starter en behandling. Vi vil kunne gi deg kvalifiert informasjon om alle de ulike behandlingene, og i samråd med deg finne ut hvilken behandling som passer best til deg og din forventninger. 


BRCA Genfeil

Rull til toppen