Rynkebehandling og botox

Botox er et registrert legemiddel som inneholder Botulinum- toxin type A. Dette toxinet kommer fra clostridium botulinum bakterien. Botox ble godkjent av FDA i 1989 og har også vært brukt som rynkebehandling i USA i ca. 15 år. Behandlingen er den meste vanlige kosmetiske behandling i USA og Norge. I svært små fortynnete doser kan toxinet sprøytes inn i utvalge små ansiktsmuskler for å glatte ut rynker.

Hvordan virker Botox?

Botox blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse trekker seg sammen På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten rynker. Botox virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på de nærliggende muskelgruppene.

Hvordan utføres behandlingen?

Botox injiseres med engangangssprøyte med en svært tynn spiss. Det er lite ubehag med behandlingen, da nålen er så tynn. Behandlingen tar fra 10-20 min avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle.

Hva skal jeg tenke på etter behandling med botox?

Man kan gjenoppta daglige gjøremål direkte etter behandlingen. De første 12 timene bør man ikke gni eller massere området som er behandlet. Man skal heller ikke trene på 24 timer etter behandlingen.

Er det noen bivirkninger?

Uønskete bivirkninger ved bruk av botox er imidlertid svært sjeldne. Den vanligste bivirkningen er ømhet eller en liten blodutredelse på innstikksstedet. I sjeldne tilfeller kan botox gi en svekkelse av nærliggende muskler. Fordi effekten av botox er forbigående er også bivirkningene forbigående. Det er frem til i dag ikke rapportert om varige men etter behandling med botox.

Hvor lenge varer effekten av botox behandlingen?

Etter injeksjonen tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 14 dager før man får full effekt. Effekten varer fra 3-5 måneder etter første gangsbehandling. For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne å gjenta injeksjonene 2-3 ganger pr år.

Kombinasjonsbehandlinger:

Botox behandling kan også kombineres med andre kosmetiske behandlinger for å få best mulig resultat, feks laser, Restylane og hudprogram. Botox kan også være et verdifullt supplement til små plastikk kirurgiske inngrep som øyelokksoperasjoner.

Behandlingsområder:

• Sinnarynker
• Kråketær
• Linjer i pannen
• Løfting av øyenbryn
• Svettebehandling av armhuler, føtter og hender
• Tanngnissing

Rull til toppen